. .

The page is printed

Søfragtstillæg

Hver måned offentliggøres her vores tillæg for brændstof og valuta (BAF & CAF) og andre søfragtstillæg.

Her finder du de seneste tillæg for sø-import og eksport. Bemærk, at det er omborddatoen der afgør, hvilke tillæg gælder, og ikke ankomstdato. 

Schenker A/S’ vejledende tillæg for søfragt er:

• Olietillæg stykgods
December 2017: 38,05 %

• Olietillæg på containerkørsel
December 2017: 27,02 %

• Trængselstillæg på containerkørsel 2017 :

- Importkørsel fra Hamburg/Bremerhaven DKK 350 pr. container
- Indenrigskørsel DKK 125 pr. container
Der beregnes ollietillæg af ovenstående.

 Baf

SizeUSD $EUR €
20'$ 478,33€ 401,79
40'$ 956,65€ 803,59
WM$   25,18€   21,15

 Caf

December 2017:   15,75 %

Low Sulphur Fuel Surcharge (LSFS)

Som det formentlig er mange bekendt, blev der inden for Emission Control Area (ECA) indført nye regler for svovlindholdet i skibenes bunkerolie pr. 1/1-15.

Da dette medfører betragteligt højere omkostninger for rederierne, implementeres der nye tillæg, GFS, LSFS etc. Dette tillæg vil blive debiteret fragtbetaler.

DB Schenkers tillæg er:
Til/fra Fjern Østen og øvrige: USD 75 / TEU – USD 3,50 / WM
Til/fra USA & Canada (vestkyst): USD 138 / TEU – USD 6,50 / WM
Til/fra USA & Canada (østkyst/golfen): USD 105 / TEU – USD 5,00 / WM

Ovenstående er vejledende, der kan forekomme andre takster på udvalgte ruter/dækningsområder.

Ved tvivl og generelle spørgsmål, kontakt venligst: ocean.pricing.dk@dbschenker.com.

Sidste aktualisering: 01.12.2017

Til begyndelsen af siden