. .

The page is printed

Vej- og tunnelarbejde Oslo giver udfordringer

Alle transporter gennem Nordbytunnelen bliver påvirkede, og det kan betyde op til 1 dags forsinkelse og ekstra omkostninger for transportbranchen.

Fra mandag d. 4. september til ultimo november vil der være et stort tunnelarbejde på Nordbytunnelen i den nordlige retning. Det betyder, at trafikken i perioden bliver afviklet med skiftende køreretninger i sydgående kørebane. Selvom DB Schenker sætter ekstra ressourcer ind for at mindske påvirkningen kan det have en effekt på vores leveringskvalitet: transporter kan blive op til 1 dag forsinket.

Flere andre faktorer spiller også ind og påvirker transporter på både vej og bane i Norge:

  • Vejarbejde på Riksvei 4 ud fra Oslo
  • Omfattende arbejde og driftsstop på jernbane i Oslo

Vi følger situationen, og du kan også læse mere om det på Norges vejvæsens hjemmeside Statens vegvesen.

Har du spørgsmål eller brug for mere information, så tag fat i din DB Schenker kontakt. 

Sidste aktualisering: 08.09.2017

Oversigt

Til begyndelsen af siden